Jdi na obsah Jdi na menu
 

O předení vlny - průmyslovém

13. 12. 2013

 

Základní názvy textilních surovin, přádelnických polotovarů a výrobků
 
Vlákno – délková textilie, látkově homogenní. Vlákno je textilie jemná, tenká (pod 0,1 mm), ohebná, pružná, může mít různý původ, různé profily, délky. Vlákno je základní stavební jednotkou všech textilií. Obecně se vlákna dělí na spřadatelná, nekonečná (viz hedvábí) nebo nespřadatelná (vlákna kratší než 10 mm).
 
Vlákenná surovina – vlákna přírodního (nebo chemického) původu v surovém nevyčištěném stavu v určitých staplových délkách. Do přádelen se dodávají většinou slisovaná v balících.
 
Druhotné textilní suroviny – vlákna získaná zpracováním textilních odpadů, nahrazují nebo doplňují primární textilní suroviny.
 
Vločka – chomáček vlákenné suroviny o malé hmotnosti (cca desetiny gramu), získává se během rozvolňování, čechrání.
 
Rouno – vlákenná vrstva (plošná textilie) vytvořená z chomáčků nebo jednotlivých vláken, spojených přirozenou soudržností. Používá-li se rouno jako předloha pro víčkové mykací stroje, navíjí se do stůčky. Rouno může být také vytvořeno vrstvením pavučin z mykacích strojů = častá předloha pro výrobu netkaných textilií.
 
Pavučina – tenká vlákenná vrstva (plošná textilie) vytvořená z ojednocených vláken sejmutých z mykacího stroje, většinou je shrnována do pramene, ev. dělena na proužky, ze kterých se vytvářejí přásty.
 
Pramen – délková textilie ze spřadatelných vláken spojených vzájemně přirozenou soudržností, podle technologického stupně se rozeznává pramen mykaný (mykanec), česaný (česanec), posukovaný pramen – vše přádelnické polotovary, lišící se orientací, uspořádáním vláken a svou tloušťkou (jemností).
 
Přást – délková textilie ze spřadatelných vláken zpevněných zaoblováním nebo mírným zákrutem. Poslední přádelnický polotovar, získaný předpřádáním, předloha pro dopřádání.
 
Příze – délková textilie ze spřadatelných vláken zpevněná zakroucením při předení. Při napínání příze dochází k přetržení vláken.
 
Další typy přízí:
• příze družená (dvě nebo více přízí spojených bez zákrutu – nejčastěji předloha pro skaní)
• příze skaná (vzniklá zakroucením dvou nebo více přízí)
• příze jádrová (jádro, např. hedvábí, elastomer, je opředeno staplovými vlákny)
 
Hedvábí – délková textilie z nekonečných chemických vláken o jemnosti menší než 2000 dtex. V současnosti se doporučuje užívat termíny: monofil, pro jedno nekonečné vlákno, multifil, pro více nekonečných vláken. Nekonečná vlákna mohou být hladká nebo tvarovaná. Termín hedvábí se doporučuje pro označování přírodního hedvábí.
 
Nit – obecný název pro délkovou textilii ze staplových nebo nekonečných vláken.
 
 
 
Procesy spřádání
 
Obecné schéma postupu předení, kde je nejlépe vidět návaznost jednotlivých technologických operací i vznikající přádelnické polotovary a produkty, čili výstupy z jednotlivých technologických stupňů přádelny. Vstupem do přádelny je většinou vlákenná surovina, slisovaná v balících.
 
I. ROZVOLŇOVÁNÍ, ČECHRÁNÍ, ČIŠTĚNÍ, MÍSENÍ
vločky (rouno, stůčka)
 
II. MYKÁNÍ (rozvlákňování)
pavučina (pramen, ev. přásty)
 
III. PŘÍPRAVA PRO ČESÁNÍ (družení a protahování)
prameny (ev. stůčka)
 
IV. ČESÁNÍ (vylučování krátkých vláken)
pramen (česanec) + odpad (výčesky)
 
V. DRUŽENÍ A PROTAHOVÁNÍ (zajišťování stejnoměrnosti, ztenčování)
pramen
 
VI. PŘEDPŘÁDÁNÍ (zjemňování, zpevňování, navíjení)
přást
 
VII. DOPŘÁDÁNÍ (zjemňování, zpevňování, navíjení)
příze
 
VIII. ZÁVĚREČNÉ PRÁCE (např. soukání, čištění, paření, ukládání)
 
 
 
 
Rozvolňování (čechrání), čištění
Technologická operace, která zajišťuje počáteční rozvolnění slisované masy vláken na jednotlivé chomáčky vláken (tím umožní jejich další zpracování – čechrání, čištění, mísení).
Ve vlnařských přádelnách se surová potní vlna nejprve třídí a až potom, před praním, rozvolňuje; po usušení se opět může rozvolňovat a čechrat (před mykáním).
Od rozvolňovacích strojů je vlákenný materiál dopravován k čechracím strojům, které umožní načechrání vlákenného materiálu a současné uvolňování, resp. vypadávání různých nečistot, obsažených ve vlákenných surovinách.
Některé typy vlákenných materiálů je možné čistit za sucha (např. bavlna, len, chemická vlákna), jiné za mokra (vlna), tj. praním, pro odstranění ovčího tuku a potu, prachu, písku a jiných anorganických nečistot. Zbývající nečistoty,převážně rostlinného původu,se musejí odstraňovat při dalších technologických operacích, t.j. při mykání a česání. Vypraná vlna příliš znečištěná rostlinnými nečistotami (řepíky) se může také čistit karbonizací, kdy se celulózové příměsi přeměňují na křehkou hydrocelulózu (působením roztoku kyseliny sírové a následného sušení při vyšších teplotách). Hydrocelulóza se po rozdrcení vyklepe, vlna se neutralizuje. Karbonizovaná vlna se v současnosti zpracovává mykanou technologií.
 
Mísení
Pro zajištění co nejlepších vlastností vypředené příze je nutné vlákna co nejvíce navzájem promísit. Mísení vláken probíhá v průběhu celé přípravy pro předení, avšak v počáteční fázi se zajišťuje předkládáním co největšího počtu balíků ke zpracování a dále pak pomocí speciálních zařízení, jako jsou mísící agregáty (míchání ve vločce).
Výsledkem z čistírny (ve vlnařských přádelnách označovaných jako mísírny), je vyčištěný, načechraný a promísený vlákenný materiál ve formě vloček, nebo ve formě částečně slisovaného rouna navinutého do stůček.
 
Rozvlákňování (mykání )
Proces rozvlákňování (mykání ) je zajišťován na mykacích strojích. Účelem mykání je vyrobit z předkládaného vlákenného materiálu (vločky, rouno) co nejstejnoměrnější pavučinu, resp. pramen – mykanec, vyjímečně při vlnařské mykané technologii přásty.
 Na mykacích strojích probíhá více procesů souběžně: jemnější rozvolňování, čištění, napřimování, promísení, urovnávání vláken do podélného směru a po snímání vytvoření rovnoměrné jemné vlákenné vrstvy – pavučiny. Ta je příliš jemná pro další manipulaci, a proto je shrnována a slisována do pramene. Správně vytvořená rovnoměrná pavučina je nutným předpokladem pro další přádelnické operace.
 
Příprava pro česání (družení a protahování)
Účelem družení a protahování pramenů je zlepšení jejich stejnoměrnosti, struktury, orientace vláken v pramenech, napřimování vláken v pramenech a v neposlední řadě ztenčení pramenů a tvorba vhodné předlohy (stůčky).
 
Vylučování krátkých vláken – česání
Účelem česání je zbavit předložené prameny krátkých vláken a zbytků rostlinných nečistot, dále vlákna urovnat a vytvořit pramen – česanec. Vyčesaná část materiálu se nazývá výčesky.
 
Dopřádání
Proces, kdy délkový vlákenný útvar – přást, ev. pramen, je ještě dále zjemněn (protažen), zpevněn trvalým zákrutem a navinut na přízové těleso vhodného tvaru (potáč, vytáč, válcová křížová cívka, kónusová křížová cívka, válcová cívka s okrajovými kotouči).
 
Dokončovací práce
Jedná se zejména o soukání nebo operace spojené s čištěním přízí a jejich převedením na vhodné formáty, skaní, paření (pro ustálení zákrutů příze), event. barvení příze, většinou na cívkách s křížovým návinem.